Πιστοποίηση Ποιότητας ΕΝ ISO 9001 : 2015

Η κλινική «Ευαγγελίστρια» εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001 : 2015 για την Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η τεκμηρίωση και βεβαίωση εφαρμογής του συγκεκριμένου προτύπου δίδεται μέσω των διαδικασιών της TÜV AUSTRIA Hellas.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, το οποίο καλύπτει όλα τα επίπεδα λειτουργίας της.

Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί ένα επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμόζεται πάνω στις υπάρχουσες διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και μεταξύ άλλων εστιάζει στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη και διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες μας;

Skip to content